Dotacje unijne
Grupa ENIS
dotacje

Dotacje na badania i rozwój

Projekty B+R oraz komercjalizacja wyników tych prac – to obszary, które będą intensywnie wspierane. Cel – łączenie nauki i przemysłu.
Czytaj więcej...
dotacje

Dofinansowania   inwestycji

Dotacje do projektów inwestycyjnych są jedną z najważniejszych form pomocy dla przedsiębiorców oraz podmiotów publicznych oraz...
Czytaj więcej...
dotacje

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny to możliwość pozyskania środków finansowych na innowacyjne inwestycje w zakresie nowych technologii.
Czytaj więcej...
dotacje

Preferencyjne pożyczki

Preferencyjne pożyczki przeznaczone są głównie na finansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska, jak również...
Czytaj więcej...

dotacje unijneDotacje na inwestycje są najbardziej pożądaną formą wsparcia w Polsce. Apetyt na dofinansowanie własnych inwestycji został rozbudzony w latach 2007-2013. Aktualna perspektywa finansowa również oferuje przedsiębiorcom, instytucjom publicznych oraz jednostkom samorządu terytorialnego, różnorodne formy wsparcia, w tym dotacje na inwestycje.

W latach 2014-2020 Polska będzie korzystała z pomocy finansowej Unii Europejskiej (UE), przyznawanej w ramach tzw. programów operacyjnych na poziomie krajowym i na poziomie regionalnym.

Na poziomie krajowym opracowano 6 programów operacyjnych, w ramach których przewidziano wsparcie inwestycji w zakresie:

  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – duże inwestycje, o oddziaływaniu ponadregionalnym w następujących obszarach: transport, środowisko, energetyka, kultura, zdrowie.
  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – szeroko rozumiane duże inwestycje prowadzące do podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności polskich firm, a także intensywne wsparcie na wzmocnienie potencjału badawczego przedsiębiorstw,
  • Program Operacyjny Polska Cyfrowa – inwestycje związane z rozbudową infrastruktury ICT, podnoszeniem kompetencji informatycznych społeczeństwa, rozbudową e-usług publicznych i digitalizację danych,
  • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – obejmuje szeroko pojęte projekty z zakresu rozwoju zasobów ludzkich, wyrównywania szans poszczególnych grup społecznych oraz dostosowania kompetencji kadr do potrzeb rynku,
  • Program Operacyjny Polska Wschodnia – inwestycje mające na celu wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw działających w Polsce Wschodniej, a także rozwój połączeń transportowych miast wojewódzkich z otaczającymi je obszarami, w tym komunikacji miejskiej oraz infrastruktury kolejowej,
  • Europejska Współpraca Terytorialna i Europejski Instrument Sąsiedztwa – inwestycje przyczyniające się do rozwoju społeczno ‐ gospodarczego obszarów przygranicznych, promujące integrację i współpracę ponad granicami.

Ponadto każde województwo opracowało tzw. Regionalny Program Operacyjny, w ramach którego finansowane będą inwestycje najbardziej pożądane z punktu widzenia stymulowania rozwoju danego regionu.

Priorytety Inwestycyjne, określone w każdym z programów są różne w zależności od regionu. Niemniej jednak, zarówno w ramach programów krajowych, jak i regionalnych znalazły się priorytety i działania związane bezpośrednio z takimi dziedzinami jak: ochrona środowiska i rozbudowa odnawialnych źródeł energii, rozwój infrastruktury technicznej, podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, wsparcie samorządów w realizacji zadań publicznych, rozbudowa technologii informatycznych, wsparcie instytucji kultury i ochrony zdrowia.

Zachęcamy do skorzystania ze środków na dofinansowanie inwestycji. Nasi specjaliści dla Państwa firmy:

  • dokonają analizy możliwości pozyskania wsparcia z uwzględnieniem rodzaju wnioskodawcy, lokalizacji projektu oraz przedmiotu inwestycji,
  • przygotują niezbędną dokumentację aplikacyjną,
  • pomogą w realizacji oraz efektywnym rozliczeniu projektu.

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą w realizacji projektów inwestycyjnych prosimy o kontakt.

Programy 2014-2020:

Infrastruktura i Środowisko


Środki przeznaczone na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014-2020 wynoszą 27,4 mld euro.

Inteligentny Rozwój

inteligentny rozwój
Środki przeznaczone na realizację Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój wynoszą 8 614,1 mln EUR.

Polska Cyfrowa

polska cyfrowa
Środki przeznaczone na realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa wynoszą 2,2 mld EUR.

Wiedza, Edukacja, Rozwój

wiedza i rozwój
Środki przeznaczone na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wynoszą 8,6 mld EUR.

Polska Wschodnia

polska wschodnia
Środki przeznaczone na realizację Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wynoszą 2 mld EUR.

Bezpieczne przejście dla pieszych

bezpieczne przejscieZachęcamy do zapoznania się z projektem "Bezpieczne Przejście dla Pieszych", mającego na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach.

ENIS Sp. J.wykorzystuje pliki cookies, tylko i wyłącznie w celach statystycznych i dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików.