Norweski Mechanizm Finansowy
Grupa ENIS
dotacje

Dotacje na badania i rozwój

Projekty B+R oraz komercjalizacja wyników tych prac – to obszary, które będą intensywnie wspierane. Cel – łączenie nauki i przemysłu.
Czytaj więcej...
dotacje

Dofinansowania   inwestycji

Dotacje do projektów inwestycyjnych są jedną z najważniejszych form pomocy dla przedsiębiorców oraz podmiotów publicznych oraz...
Czytaj więcej...
dotacje

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny to możliwość pozyskania środków finansowych na innowacyjne inwestycje w zakresie nowych technologii.
Czytaj więcej...
dotacje

Preferencyjne pożyczki

Preferencyjne pożyczki przeznaczone są głównie na finansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska, jak również...
Czytaj więcej...

dotacje pozaunijneW październiku 2004 r. polski rząd podpisał dwie umowy, które umożliwiają korzystanie z dodatkowych, obok funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, źródeł bezzwrotnej pomocy zagranicznej: Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Darczyńcami są 3 kraje EFTA: Norwegia, Islandia i Liechtenstein.

Przyznana Polsce kwota w wysokości 533,51 mln euro ma być wykorzystana w latach 2004-2009. Środki finansowe w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego są dostępne na realizację projektów w następujących sześciu obszarach priorytetowych:

 • ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii,
 • promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami,
 • ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast,
 • rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych,
 • opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem,
 • badania naukowe.

Środki finansowe z Norweskiego Mechanizmu Finansowego mogą wspierać działania podejmowane w ramach wszystkich sześciu priorytetów Mechanizmu Finansowego EOG, oraz na zasadach pierwszeństwa w zakresie następujących dodatkowych czterech obszarów priorytetowych:

 • wdrażanie przepisów z Schengen, wspieranie Narodowych Planów Działania z Schengen, jak również wzmacnianie sądownictwa,
 • ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia zdolności administracyjnych do wprowadzania w życie odpowiednich przepisów istotnych dla realizacji projektów inwestycyjnych,
 • polityka regionalna i działania transgraniczne,
 • pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire.

Środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego są ponadto przeznaczone na granty blokowe w formie:

 • Funduszu Kapitału Początkowego,
 • Funduszu dla Organizacji Pozarządowych,
 • Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych,
 • Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego,
 • Funduszu Pomocy Technicznej,
 • oraz dodatkowo ustanowionego w 2006 r. Funduszu Wymiany Kulturalnej.

Programy 2014-2020:

Infrastruktura i Środowisko


Środki przeznaczone na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014-2020 wynoszą 27,4 mld euro.

Inteligentny Rozwój

inteligentny rozwój
Środki przeznaczone na realizację Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój wynoszą 8 614,1 mln EUR.

Polska Cyfrowa

polska cyfrowa
Środki przeznaczone na realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa wynoszą 2,2 mld EUR.

Wiedza, Edukacja, Rozwój

wiedza i rozwój
Środki przeznaczone na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wynoszą 8,6 mld EUR.

Polska Wschodnia

polska wschodnia
Środki przeznaczone na realizację Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wynoszą 2 mld EUR.

Bezpieczne przejście dla pieszych

bezpieczne przejscieZachęcamy do zapoznania się z projektem "Bezpieczne Przejście dla Pieszych", mającego na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach.

ENIS Sp. J.wykorzystuje pliki cookies, tylko i wyłącznie w celach statystycznych i dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików.