Program Infrastruktura i Środowisko
Grupa ENIS
dotacje

Dotacje na badania i rozwój

Projekty B+R oraz komercjalizacja wyników tych prac – to obszary, które będą intensywnie wspierane. Cel – łączenie nauki i przemysłu.
Czytaj więcej...
dotacje

Dofinansowania   inwestycji

Dotacje do projektów inwestycyjnych są jedną z najważniejszych form pomocy dla przedsiębiorców oraz podmiotów publicznych oraz...
Czytaj więcej...
dotacje

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny to możliwość pozyskania środków finansowych na innowacyjne inwestycje w zakresie nowych technologii.
Czytaj więcej...
dotacje

Preferencyjne pożyczki

Preferencyjne pożyczki przeznaczone są głównie na finansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska, jak również...
Czytaj więcej...

dotacje 2014 - 2020Środki przeznaczone na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014-2020 wynoszą 27,4 mld euro.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko środki UE zostały podzielone w następujący sposób:

 • transport – 19,8 mln euro,
 • środowisko – 3,5 mld euro,
 • energetyka – 2,8 mld euro,
 • kultura – 0,5 mld euro,
 • zdrowie – 0,5 mld euro.

W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko realizowanych jest 10 priorytetów:

1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki (1.828,4 mln euro):

  • wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii (OZE),
  • poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie OZE w przedsiębiorstwach, sektorze publicznym i mieszkaniowym,
  • promowanie strategii niskoemisyjnych,
  • rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji, rozwój wysokosprawnej kogeneracji.

2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (3.508,2 mln euro):

  • rozwój infrastruktury środowiskowej,
  • dostosowanie do zmian klimatu,
  • ochrona i zahamowanie spadku różnorodności biologicznej,
  • poprawa jakości środowiska miejskiego.

3. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego (9.532,4 mln euro):

  • rozwój drogowej infrastruktury w sieci TEN-T,
  • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • poprawa bezpieczeństwa w ruchu lotniczym,
  • transport intermodalny, morski i śródlądowy.

4. Infrastruktura drogowa dla miast (2.970,3 mln euro):

  • poprawa dostępności miast i przepustowości infrastruktury drogowej (rozwój infrastruktury drogowej w miastach i tras wylotowych z ośrodków miejskich, budowa obwodnic).

5. Rozwój transportu kolejowego w Polsce (5.009,7 mln euro):

  • rozwój kolei w TEN-T, poza tą siecią i kolei miejskich.

6. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach (2.349,2 mln euro):

  • infrastruktura i tabor dla publicznego transportu zbiorowego w miastach i na ich obszarach funkcjonalnych.

7. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego (1.000 mln euro):

  • rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu gazu ziemnego i energii elektrycznej,
  • budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego,
  • przebudowa terminala LNG.

8. Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego (467,3 mln euro):

  • inwestycje w ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz zasobów kultury, np. instytucji kultury, szkół artystycznych.

9. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia (468,3 mln euro):

  • wsparcie infrastruktury szpitali ponadregionalnych i współpracujących z nimi jednostek diagnostycznych w zakresie chorób „aktywności zawodowej” i opieki nad matką i dzieckiem,
  • wsparcie infrastruktury systemu państwowego ratownictwa medycznego.

10. Pomoc techniczna (330 mln euro).

Programy 2014-2020:

Infrastruktura i Środowisko


Środki przeznaczone na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014-2020 wynoszą 27,4 mld euro.

Inteligentny Rozwój

inteligentny rozwój
Środki przeznaczone na realizację Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój wynoszą 8 614,1 mln EUR.

Polska Cyfrowa

polska cyfrowa
Środki przeznaczone na realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa wynoszą 2,2 mld EUR.

Wiedza, Edukacja, Rozwój

wiedza i rozwój
Środki przeznaczone na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wynoszą 8,6 mld EUR.

Polska Wschodnia

polska wschodnia
Środki przeznaczone na realizację Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wynoszą 2 mld EUR.

Bezpieczne przejście dla pieszych

bezpieczne przejscieZachęcamy do zapoznania się z projektem "Bezpieczne Przejście dla Pieszych", mającego na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach.

ENIS Sp. J.wykorzystuje pliki cookies, tylko i wyłącznie w celach statystycznych i dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików.