Wybrane projekty
Grupa ENIS
protech
1. „Wprowadzenie innowacyjnej technologii szansą rozwoju firmy PROTECH Sp. z o.o.” - Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
2. „Zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia do produkcji wyników prac B+R w firmie Protech Sp. z o.o.”
3. „Innowacyjna linia technologiczna do pozyskiwania czystej energii termicznej w kotłach o dużych mocach cieplnych od 120 do 480 kW, z brykietów tworzonych metodą zwijania z niepociętej słomy i innych materiałów łodygowych” – GEKON – Protech Sp. z o.o.; Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu; Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
4. „Podniesienie konkurencyjności firmy WKG Jan Krupnik poprzez zakup urządzeń umożliwiających rozwój prowadzonej działalności badawczo rozwojowej” - Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych Schemat B: Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R
5. Projekt budowlany bydunku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalno-biurową w Zatorze.
1. „Opracowanie nowej technologii pelletu pszenicznego do produkcji ekspandowanych wafli zbożowo-ryżowych z wykorzystaniem nowoczesnej maszyny do ekstruzji”
2. „Innowacyjna linia technologiczna do pozyskiwania czystej energii termicznej w kotłach o dużych mocach cieplnych od 120 do 480 kW, z brykietów tworzonych metodą zwijania z niepociętej słomy i innych materiałów łodygowych” – GEKON – Protech Sp. z o.o.; Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu;
aquapark tychy
Projekt budowlany i wykonawczy Parku Wodnego w Tychach w zakresie branży elektrycznej i teletechnicznej.
pimr
„Innowacyjna linia technologiczna do pozyskiwania czystej energii termicznej w kotłach o dużych mocach cieplnych od 120 do 480 kW, z brykietów tworzonych metodą zwijania z niepociętej słomy i innych materiałów łodygowych” – GEKON – Protech Sp. z o.o.; Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu; Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wprowadzenie do Specjalnej Strefy Ekonomicznej następujących podmiotów:
- BiBP Sp. z o.o.
- LEMARPOL Sp. z o.o.
- PROTECH Sp. z o.o.
- LOKAS” S.C. Maciej Kasprzyk, Jacek Kasprzyk,
- MWH MEBLE Sp. z o.o. & Co. Sp. k.
- PAWBOL Sp. z o.o.
- PAWBOL – LOGISTYKA Łuczak – Kudzia Sp. J.
- HAT - TRICK Janusz Płonka,
- Zakład Produkcji, Handlu i Usług Witold Płoszczyca,
- Wytwórnia Napojów Chłodzących SAHARA Sławomir Folga, Marek Księżopolski Sp. J.
klinika okulistyczna katowice
Projekt budowlany i wykonawczy w zakresie branży elektrycznej i teletechnicznej:
1. Przebudowa holu głównego w budynku Instytutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
2. Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 5 na potrzeby Centrum Neuroradiochirurgii, Diagnostyki i Terapii Onkologicznej.
3. Przebudowa i nadbudowa budynku Dydaktyki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 5 na potrzeby Centrum Neuroradiochirurgii, Diagnostyki i Terapii Onkologicznej.
4. Przebudowa pomieszczeń stołówki i kuchni Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 5 SUM w Katowicach na potrzeby chirurgii jednego dnia wraz z hospitalizacją planową.
5. Przebudowa części pomieszczeń SPSzK Nr 5 w Katowicach na pracownię komercyjną lasera excimera.
6. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby poradni alergologicznej w części parteru budynku
nitroerg
"Koncepcja dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: „Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej."
wielton
"1. „Opracowanie technologii produkcji kompletnej naczepy do przewozu żywności w warunkach chłodniczych o ulepszonych parametrach technicznych” PROGRAM BADAŃ STOSOWANYCH NCBiR - Konsorcjum WIELTON S.A., Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Politechnika Poznańska.
2. „ Opracowanie koncepcji wytwarzania materiałów kompozytowych do zastosowań w naczepach i przyczepach samochodowych” PROGRAM BADAŃ STOSOWANYCH NCBiR - WIELTON S.A, Politechnika Lubelska, Politechnika Wrocławska
1. „Wdrożenie innowacyjnych metod wytwórczych w firmie GTX Hanex Sp. z o.o. w celu komercjalizacji efektów prac badawczo rozwojowych.”
2. „Innowacyjność procesowa i produktowa w firmie GTX Hanex Plastic Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowoczesnej linii technologicznej do wtrysko - rozdmuchu” - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Działanie 1.2.3
wagner
Wdrożenie technologii produkcyjnych w obszarze malowania proszkowego płyty MDF w firmie P.U.T. WAGNER –SERVICE Piotr Wilczek i Synowie Sp. J.
jaworzno
„Termomodernizacja obiektów oświatowych Miasta Jaworzna” - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Działanie 5.3.
dobczyce
"Projekt budowlany i wykonawczy instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Dobczycach."
brzeźnica
1. „Modernizacja trybun sportowych przy kompleksie sportowo - rekreacyjnym w Brzeźnicy” (LGR),
2. "Audyty energetyczne budynków komunalnych w Gminie Brzeźnica",
3. "Program termomodernizacji budynków komunalnych w Gminie Brzeźnica",
4. Koncepcja energooszczędnościowa dla Gminy Brzeźnica.
Miasto Chełm
"Projekt budowlany i wykonawczy Centrum Sportów Wodnych w Chełmie w zakresie branży elektrycznej i teletechnicznej."
brzeszcze
1. Optymalizacja kosztów eksploatacji oświetlenia ulicznego.
2. „Modernizacja składowiska odpadów w Gminie Brzeszcze” – Małopolski Regionalny Program Operacyjny 7.3 Gospodarka odpadami (Agencja Komunalna Sp. z o.o. Brzeszcze).
3. „Termomodernizacja budynków wielorodzinnych Wspólnoty Mieszkaniowej” - Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie (Agencja Mieszkaniowa Sp. z o.o).
zawiercie
1. "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Zawiercie poprzez dobudowę oświetlenia ulicznego."
2. " Moduły fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej."
1. „Wprowadzenie innowacji produktowej i procesowej w firmie POL EKO APARATURA związane z podniesieniem konkurencyjności firmy na rynku międzynarodowym” - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Działanie 1.2.3
2. „Poprawa konkurencyjności POL- EKO- APARATURA Sp. J. A. Polok-Kowalska, S. Kowalski poprzez pozyskanie nowoczesnych technologii wytwórczych” - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Działanie 1.2.2
3. „Wprowadzenie innowacyjnego systemu klasy ERP do firmy POL-EKO-APARATURA Sp.J. A. Polok - Kowalska, S. Kowalski.”
4. „Wdrożenie innowacyjnych metod wytwórczych w POL-EKO-APARATURA Sp.J. A.Polok-Kowalska, S.Kowalski w celu komercjalizacji efektów prac badawczo-rozwojowych.”
5. „Zakup innowacyjnych metod projektowych i produkcyjnych w celu wdrożenia nowych produktów do oferty Pol-Eko-Aparatura Sp.J.”
wesem
1. „Rozbudowa i podniesienie innowacyjności laboratorium fotometrycznego firmy WESEM” - Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych Schemat B: Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R,
2. „Podniesienie innowacyjności, rozwój i rozbudowa oferty firmy WESEM poprzez zakup wybranych środków trwałych” - 2.1. Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP.
Uniwersytet Przyrodniczy
"Rozbudowa budynku Uniwersytetu Przyrodniczego o budynek Kliniki Weterynaryjnej Małych i Dużych Zwierząt wraz z łącznikiem, miejscami parkingowymi oraz niezbędną infrastrukturą - projekt budowlany i wykonawczy z zakresie branży elektrycznej i teletechnicznej."
merawex
1. Wniosek o dofinansowanie kosztów uzyskania certyfikatu wyrobu – Ministerstwo Gospodarki.
2. „Wyposażenie centrum badawczo rozwojowego firmy Merawex Sp. z.o.o. w innowacyjne urządzenia laboratoryjne” - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Działanie 1.2.4
3. „Promocja nowych produktów spółki MERAWEX Spz.o.o. na międzynarodowych targach Interschutz w Lipsku” - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Działanie 1.2.4
Pawbol Sp. z o.o.
„Podniesienie konkurencyjności Pawbol Sp. z o.o. w Sułkowicach poprzez rozbudowę linii produkcyjnej oraz wdrożenie 27 innowacyjnych produktów” - 2.1. Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP.
archon
“Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności firmy Archon Sp. z o.o. poprzez zakup tokarki sterowanej numerycznie”
zatorland
1. „Wykonanie budynku usługowego z częścią administracyjno-socjalną” - Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności,
2. „Nowy produkt turystyczny firmy Dinozatorland Sp. z o.o. – park mitologiczny.”
3. „Zakup środka trwałego w postaci nowoczesnej kolejki turystycznej jako rozwój usług turystycznych świadczonych przez firmę Dinozatorland Sp. z o.o.”
4. „Podniesienie efektywności administracyjnej organizacyjnej parków rozrywki grupy Dinozatorland poprzez wyposażenie w nowy sprzęt komputerowy.”
5. „Zakup środków trwałych umożliwiających wdrożenie nowego produktu turystycznego firmy Dinozatorland Sp. z o.o. – udostępnienie Zbiornika Piastowskiego dla turystów w celach rekreacyjnych w ramach Parku Mitologii na Wodzie.”
6. Dokumentacja projektowa w zakresie branży elektrycznej dla obiektów Parku Rozrywki.
anmart
„Wzmocnienie konkurencyjności firmy ANMART poprzez budowę hali produkcyjnej oraz zakup nowoczesnych technologii wytwórczych” - 2.1. Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP
hibernatus
„Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy Hibernatus poprzez zakup nowoczesnych technologii wiertniczych” 2.1. Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP - Hibernatus Sp. z o.o.
spomasz
„Opracowanie wielkogabarytowego modelu urządzenia do zintensyfikowanych procesów pasteryzacji i sterylizacji z ergonomicznym systemem załadunku i wyładunku koszy” PROGRAM BADAŃ STOSOWANYCH NCBiR - Konsorcjum Fabryka Maszyn Spożywczych SPOMASZ PLESZEW S.A., Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Politechnika Poznańska
pollab
pollab
urząd gminy andychów
Udział w projekcie PHARE PL0101.07.01 -„Prywatyzacja Podmiotów Komunalnych” – przygotowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Andrychowie do komercjalizacji.
ENEA
Wykonanie projektów energooszczędnościowych dla Energetyki Poznańskiej S.A. Zakład Dystrybucji Energii.
Kompleksowe opracowywanie inwestycji energooszczędnościowych, studium wykonalności dla projektów dotyczących gospodarki energetycznej w sektorze mieszkaniowym i użyteczności publicznej dla Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Centrum w Krakowie, udział w projekcie Polish Efficiency Lighting Project.

Bezpieczne przejście dla pieszych

bezpieczne przejscieZachęcamy do zapoznania się z projektem "Bezpieczne Przejście dla Pieszych", mającego na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach.

ENIS Sp. J.wykorzystuje pliki cookies, tylko i wyłącznie w celach statystycznych i dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików.